Til Kommuner

Kort info

 

  • Søndbjerggård blev oprettet i 1985
  • Søndbjerggård er en del af foreningen LIVSVÆRK
  • Søndbjerggård arbejder ud fra Grundtvigs tanker om at oplive og oplyse
  • Søndbjerggård er et socialpsykiatrisk opholdssted for unge fra 16 til 30 år med psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer

 

 

Lovgivning – sådan optager vi

Unge fra 16 til 18 (23) år
• Ophold jf. SEL § 11, stk. 3, nr. 4, § 41 eller § 52a
• Anbringelse jf. SEL § 52, stk. 3, nr. 7 + mulighed for efterværn
jf. SEL § 76
• Aflastning jf. SEL § 52, stk. 3, nr. 5 eller SEL § 44/84
• Kontaktpersonsordning jf. § 52, stk. 3, nr. 6

Voksne fra 18 år
• Midlertidigt ophold jf. SEL § 107
• Ophold jf. SEL § 85
• Aflastning jf. SEL § 84
• Socialpædagogisk støtte – ud af huset jf. SEL § 85

Uddannelse og beskæftigelse
• STU jf. Lov om særlig tilrettelagt uddannelse
• Beskyttet beskæftigelse jf. SEL § 103
• Aktivitets- og samværstilbud jf. SEL § 104
• Forløb jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven)

Kerneopgaven

 

På Søndbjerggård er målet at blive klar til “et så selvstændigt voksenliv som muligt.” Det arbejder vi med ud fra følgende:

Eleven skal lære at begå sig i et fællesskab
– i skole
– på en arbejdsplads
– i fritiden

Eleven skal få forståelse af sig selv
– Selvindsigt
– psyko-edukation
– lære at tage ansvar for eget liv

Afklaring af fremtidig bolig og beskæftigelse
– ADL
– eksamen
– praktik

Dannelse og opdragelse – klassisk højskole om det du også skal lære:
– samfund
– historie
– normer
– værdier
– kultur
– takt og tone

 

Priser

Prisen vurderes konkret og individuelt – og afhængig af indsats jf. lovgivningen.

Der er tre takstniveauer for ophold på Søndbjerggård – 2022:
– Højeste: 40.943 kr. pr. måned
– Mellemste: 32.754 kr. pr. måned
– Laveste: 27.022 kr. pr. måned

Ovenstående takster tages der udgangspunkt i – og så justeres det efter den enkelte indsats i henhold til lovgivningen, samt den enkeltes funktionsniveau og støttebehov. 

I henhold til ophold jf. SEL § 85 betales en grundtakst og derudover beregnes der et eksakt antal ugentlige ATA timer til den enkelte, med en fast timepris. 
– Grundtakst: 12.055 kr. pr. måned
– Timepris: 415 kr. pr. time

Herudover afregner Søndbjerggård kost og logi direkte med eleven.

– STU/Beskæftigelse: 22.033 kr. pr. måned eller efter aftale. 

livsvaerk-baggrund

Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm

 

 CVR 78381310

kontor@soendbjerggaard.dk

stu@soendbjerggaard.dk

henrietterud@soendbjerggaard.dk

Kontoret 8.00 - 15.00
9787 5011