Til Kommuner

STU/beskæftigelse – de 3 linjer

Landbrug, dyr og have/anlæg

Formålet med STU på denne linje er, at eleven bliver en del af en grøntsag- og råvareproduktion samt et dyrehold, som læner sig, i videst mulige omfang, op af ordinært arbejde tilpasset individuelle behov. Eleven vil således blive afklaret i forhold til arbejdsidentitet, indlæringspotentiale, arbejdsintensitet, arbejdsstabilitet, skånehensyn, støttebehov mm. Der vil gennem hele forløbet ligeledes være en målrettet indsats i forhold til at styrke elevens personlige- og sociale kompetencer, herunder elevens selvindsigt, selvtillid og selvværd.

 • Der er også rig mulighed for at arbejde med heste på Søndbjerggård. Du kan have din egen hest opstaldet hos Stald Kold 2 km. syd for Søndbjerggård og du kan være en del af hesteholdet med Søndbjerggårds egne heste. 

Køkken, ernæring og service

Formålet med STU på denne linje er, at eleven bliver en del af et køkkenhold og en service-del, som læner sig, i videst mulige omfang, op af ordinært arbejde tilpasset individuelle behov. Eleven vil således blive afklaret i forhold til arbejdsidentitet, indlæringspotentiale, arbejdsintensitet, arbejdsstabilitet, skånehensyn, støttebehov mm. Der vil gennem hele forløbet ligeledes være en målrettet indsats i forhold til at styrke elevens personlige- og sociale kompetencer, herunder elevens selvindsigt, selvtillid og selvværd.

Butik, bæredygtighed og kunsthåndværk

Formålet med STU på denne linje er, at eleven bliver en del af at etablere, opstarte og vedligeholde en gårdbutik. Herudover bliver eleven en del af at producere varer til butikken indenfor genbrug, upcycling, recycling og kunsthåndværk. Funktioner og arbejdsopgaver som læner sig, i videst mulige omfang, op af ordinært arbejde. Eleven vil således blive afklaret i forhold til arbejdsidentitet, indlæringspotentiale, arbejdsintensitet, arbejdsstabilitet, skånehensyn, støttebehov mm. Der vil gennem hele forløbet ligeledes være en målrettet indsats i forhold til at styrke elevens personlige- og sociale kompetencer, herunder elevens selvindsigt, selvtillid og selvværd.

Uanset linje vil eleven i løbet af 3 STU-år på Søndbjerggård modtage en individuel og målrettet beskæftigelsesrettet indsats, for afklaring af arbejdsevne. Eleven vil være tættere på en afklaring af i hvilket omfang eleven kan tilknyttes arbejdsmarkedet og opfylde de krav der stilles for at kunne udføre arbejdsopgaver, der giver løn til hel eller delvis selvforsørgelse.

Lovgivning – sådan optager vi

Søndbjerggård er godkendt som opholdssted jf. Barnets Lov § 43, 1,6 og serviceloven § 107. Lovgivningen tillader forskellige måder at bo og gå på Søndbjerggård – det er op til den enkelte kommune.

Søndbjerggård kan fx tilbyde følgende:

Unge fra 16 til 18 (23) år

 • Anbringelse jf. BL § 46, stk. 1 + mulighed for efterværn (ungestøtte) jf. BL § 114
 • Støtteophold (aflastning) jf. BL § 32, stk. 1, nr. 7
 • Kontaktperson jf. BL § 32, stk. 1, nr. 3

Voksne fra 18 år

 • Midlertidigt ophold jf. SEL § 107
 • Ophold jf. SEL § 85 – dog udelukkende hvis der er tale om et
  socialpædagogisk støttebehov på 10 timer pr. uge eller derunder.
 • Aflastning jf. SEL § 84
 • Socialpædagogisk støtte – ud af huset jf. SEL § 85

Uddannelse og beskæftigelse

 • STU jf. Lov om særlig tilrettelagt uddannelse
 • Beskyttet beskæftigelse jf. SEL § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud jf. SEL § 104
 • Forløb jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven)

Priser

Prisen vurderes konkret og individuelt
– og afhængig af indsats jf. lovgivningen.

STU/Beskæftigelse eller forløb jf. LAB – 2024:

22.050 kr. pr. mdr. eller efter aftale.

Ophold/bo-del – 2024:

35.700 kr. pr. mdr. eller efter aftale.

Når elever flytter i udslusning eller opretholder et funktionsniveau tilsvarende, reduceres prisen. Det er individuelt beregnede priser alt efter funktionsniveau og støttebehov. 

I forhold til ophold jf. SEL § 85, betales en grundtakst og derudover beregnes der et eksakt antal ugentlige ATA timer til den enkelte, med en fast timepris.

 • Grundtakst: 12.658 kr. pr. mdr.
 • Timepris: 435 kr. pr. time

Herudover afregner Søndbjerggård kost og logi direkte med eleven

Vil du vide mere?

Til Kommuner
Udfyld nedenstående formular og tryk send, så vender vi hurtigst muligt tilbage på din henvendelse.