Til Kommuner

STU/beskæftigelse – de 3 linjer

Landbrug, dyr og have/anlæg

Formålet med STU på denne linje er, at eleven bliver en del af en grøntsag- og råvareproduktion samt et dyrehold, som læner sig, i videst mulige omfang, op af ordinært arbejde tilpasset individuelle behov. Eleven vil således blive afklaret i forhold til arbejdsidentitet, indlæringspotentiale, arbejdsintensitet, arbejdsstabilitet, skånehensyn, støttebehov mm. Der vil gennem hele forløbet ligeledes være en målrettet indsats i forhold til at styrke elevens personlige- og sociale kompetencer, herunder elevens selvindsigt, selvtillid og selvværd.

Køkken, ernæring og service

Formålet med STU på denne linje er, at eleven bliver en del af et køkkenhold og en service-del, som læner sig, i videst mulige omfang, op af ordinært arbejde tilpasset individuelle behov. Eleven vil således blive afklaret i forhold til arbejdsidentitet, indlæringspotentiale, arbejdsintensitet, arbejdsstabilitet, skånehensyn, støttebehov mm. Der vil gennem hele forløbet ligeledes være en målrettet indsats i forhold til at styrke elevens personlige- og sociale kompetencer, herunder elevens selvindsigt, selvtillid og selvværd.

Butik, bæredygtighed og kunsthåndværk

Formålet med STU på denne linje er, at eleven bliver en del af at etablere, opstarte og vedligeholde en gårdbutik. Herudover bliver eleven en del af at producere varer til butikken indenfor genbrug, upcycling, recycling og kunsthåndværk. Funktioner og arbejdsopgaver som læner sig, i videst mulige omfang, op af ordinært arbejde. Eleven vil således blive afklaret i forhold til arbejdsidentitet, indlæringspotentiale, arbejdsintensitet, arbejdsstabilitet, skånehensyn, støttebehov mm. Der vil gennem hele forløbet ligeledes være en målrettet indsats i forhold til at styrke elevens personlige- og sociale kompetencer, herunder elevens selvindsigt, selvtillid og selvværd.

Uanset linje vil eleven i løbet af 3 STU-år på Søndbjerggård modtage en individuel og målrettet beskæftigelsesrettet indsats, for afklaring af arbejdsevne. Eleven vil være tættere på en afklaring af i hvilket omfang eleven kan tilknyttes arbejdsmarkedet og opfylde de krav der stilles for at kunne udføre arbejdsopgaver, der giver løn til hel eller delvis selvforsørgelse.

Lovgivning – sådan optager vi

Søndbjerggård er godkendt som opholdssted jf. serviceloven §§ 66,
stk. 1, nr. 6 og 107. Herunder er det op til den enkelte kommune at
vurdere hvilken bevillingsparagraf der er nødvendig.

Søndbjerggård kan fx tilbyde følgende:

Unge fra 16 til 18 (23) år

 • Ophold jf. SEL § 52a
 • Anbringelse jf. SEL § 52, stk. 3, nr. 7 + mulighed for efterværn
  jf. SEL § 76
 • Aflastning jf. SEL § 52, stk. 3, nr. 5 eller SEL § 44/84
 • Kontaktpersonsordning jf. § 52, stk. 3, nr. 6

Voksne fra 18 år

 • Midlertidigt ophold jf. SEL § 107
 • Ophold jf. SEL § 85 – dog udelukkende hvis der er tale om et
  socialpædagogisk støttebehov på 10 timer pr. uge eller derunder.
 • Aflastning jf. SEL § 84
 • Socialpædagogisk støtte – ud af huset jf. SEL § 85

Uddannelse og beskæftigelse

 • STU jf. Lov om særlig tilrettelagt uddannelse
 • Beskyttet beskæftigelse jf. SEL § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud jf. SEL § 104
 • Forløb jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven)

Priser

Prisen vurderes konkret og individuelt
– og afhængig af indsats jf. lovgivningen.

STU/Beskæftigelse eller forløb jf. LAB:

23.135 kr. pr. mdr. eller efter aftale.

Der er tre takstniveauer for bo-delen på Søndbjerggård – 2023:

 • Højeste: 42.990 kr. pr. mdr.
 • Mellemste: 34.392 kr. pr. mdr.
 • Laveste: 28.373 kr. pr. mdr.

Ovenstående takster tages der udgangspunkt i – og så justeres det efter den enkelte indsats i henhold til lovgivningen, samt den enkeltes funktionsniveau og støttebehov.

I henhold til ophold jf. SEL § 85 betales en grundtakst og derudover beregnes der et eksakt antal ugentlige ATA timer til den enkelte, med en fast timepris.

 • Grundtakst: 12.658 kr. pr. mdr.
 • Timepris: 435 kr. pr. time

Herudover afregner Søndbjerggård kost og logi direkte med eleven

Vil du vide mere?

Til Kommuner
Udfyld nedenstående formular og tryk send, så vender vi hurtigst muligt tilbage på din henvendelse.