Virksomhedsprofil

Vision
Vi vil være et socialpædagogisk og erhvervsrettet fyrtårn indenfor STU og botilbud, som leverer den mest inkluderende og fagligt velfunderede indsats for unge voksne med særlige behov.

Mission
Det er Søndbjerggårds mission at bringe unge voksne med særlige behov så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt, samt at støtte, guide og fremme et så selvstændigt voksenliv som muligt. Vi vil at vores elever oplever tryghed og omsorg i den støtte vi giver – kontinuerligt og i overgangen til selvstændigheden.

Kerneværdier

 

Styrken i forskellighed: Heri ligger accept, mangfoldighed og rummelighed. Vi lægger vægt på at vores forskelligheder gavner os.

Engagement: Heri ligger bl.a. imødekommenhed, vedholdenhed, tryghed og frihed. Vi lægger vægt på at være forpligtet i forhold til nogen eller noget og være involveret.

Faglighed: Heri ligger bl.a. anerkendelse, struktur, udvikling og relevant indhold i undervisning. Vi lægger vægt på at vores elever har ret til uddannelse/beskæftigelse og socialpædagogisk støtte af høj faglig kvalitet.

Fællesskab: Heri ligger bl.a. sammenhold, gensidig forståelse for hinanden og her er vi med til at forme hinanden – det gør vi i det forpligtende fællesskab. Vi lægger vægt på at vi løfter bedst i fællesskab.

Værdsættelse: Heri ligger bl.a. selvværd, respekt og lighed. Vi lægger vægt på at alle skal have lige muligheder uanset udfordringer.

Kerneopgave
Søndbjerggårds kerneopgave er, med udgangspunkt i den enkelte elev, at levere en socialpædagogisk indsats, samt erhvervsrettede dagtilbud, som lever op til at kunne styrke unge voksne med særlige behov og deres muligheder for personlig, social og faglig udvikling – at tage ansvar for sig selv – også på lang sigt.

Vil du vide mere?

Virksomhedsprofil
Udfyld nedenstående formular og tryk send, så vender vi hurtigst muligt tilbage på din henvendelse.