Styrken i forskellighed

Værdien ”Styrken i forskellighed” på Søndbjerggård

Heri ligger bl.a. accept, mangfoldighed og rummelighed. Vi lægger vægt på at vores forskelligheder gavner os.

Vi har alle en betydning og du passer ind uanset hvem du er – det er kernen i denne værdi.

I vores dagligdag betyder værdien ”Styrken i forskellighed” bl.a. at vi rummer mangfoldigheden igennem vores forskellige tilgange til eleverne og til vores kolleger. Vi har alle vores opgaver og gennem opgaverne skabes der helhed og sammenhæng. Værdien betyder også at vi har fokus på at henvise til vores kollegers styrker – vi kender hinanden godt og vi ved hvad vi hver især står for, derfor stiller vi gerne skarpt på hinandens ressourcer. Det mindset og den tilgang til hinanden smitter af på vores elever når vi arbejder med dem. Søndbjerggårds elever opdager, har respekt for og rummer hinandens forskelligheder på fornemste vis.

Værdien ”Styrken i forskellighed” understreger også vores nysgerrige tilgang til verden – elever, kolleger og samarbejdspartnere. Vi ved vi vinder ved at bruge vores nysgerrighed. Vi vinder tillid, relation og erfaring – hvilket skaber rummet til at lykkes med vores elever.

Vi insisterer på at se vores elevers og hinandens forskelligheder i et positivt lys, hvilket skaber gode dynamikker og bevirker både faglig og personlig bredde i vores arbejde.

Søndbjerggård er et hus, hvor der er ”nemt” at være. Forstået på den måde, at du er en del af fællesskabet på det niveau du selv rummer og fordi vores grundlæggende accept af vores forskelligheder baner vejen. Du vil føle dig værdsat på baggrund af hvem du er og ikke hvad du kan.

Både det arbejdsmæssige og det elevmæssige miljø på Søndbjerggård skabes ud fra vores værdier og det personlige ansvar vi tager i forhold til at opfylde dem. Vores faglige STU-linjer er forskellige og rummer forskellige interesser og kompetencer og det ser vi ligeledes styrke i.

Vil du vide mere?

Styrken i forskellighed
Udfyld nedenstående formular og tryk send, så vender vi hurtigst muligt tilbage på din henvendelse.