Faglighed

Værdien ”Faglighed” på Søndbjerggård

Heri ligger bl.a. anerkendelse, struktur, udvikling og relevant indhold i undervisning. Vi lægger vægt på at vores elever har ret til uddannelse/beskæftigelse og socialpædagogisk støtte af høj faglig kvalitet.

Vi sætter vores faglighed i spil for vores elever – det er kernen i denne værdi.

I vores dagligdag betyder værdien ”Faglighed”, at vi på tværs af faglighed skaber et alsidigt tilbud med særlig vægt på den socialpædagogiske faglighed – dette på tværs af en relativ bred målgruppe med forskelligartethed i diagnoser. Vi har desuden fokus på at tilbyde relevant fag-fagligt undervisning i vores STU og beskæftigelsestilbud indenfor Landbrug, dyr og have/anlæg, indenfor Køkken, ernæring og service og indenfor Butik, bæredygtighed og kunsthåndværk.

Værdien betyder også at vi gør os umage overfor vores elever i forhold til at skabe sammenhæng i deres samlede tilbud. Vi tager os tid til at forklare – uafhængig af om det er fag-fagligt eller om det er et af livets store spørgsmål. Vi har personlig interesse i vores faglighed og hvor det kan bære os selv og vores elever hen. Det er udvikling og dermed den bagvedliggende faglighed der driver os og vi er af den opfattelse, at vi møder vores elever rigtigt når vi bruger vores faglighed relevant.

Faglighed betyder også, at vi gør os umage, vi forbereder os, vi interesserer os for uddannelse, kurser og læring generelt. Vi har fokus på vores dokumentation og faglig udvikling af denne.

Når du træder ind på Søndbjerggård kan du mærke fagligheden ved, at selvom vi i ”engagementets” øjemed møder alle lige, så skaber vores faglighed grobund for at vi møder alle ud fra deres forskellige udfordringer og behov. Herudover vil du kunne mærke vores faglighed ved at vi sætter os ind i det nødvendige for at mødet med dig bliver fagligt og at du føler dig imødekommet. Vores faglighed skaber fundamentet og substansen i vores tilgang til andre – uanfægtet om det er vores elever, samarbejdspartnere eller hinanden – det er vores faglighed der er medskaber i vores erfaringer. Vi er sikre, rolige og vi hviler i det – vi ved – vi kan.

Vores faglighed kommer til udtryk gennem vores elever. Vores faglighed vises i elevernes trivsel, deres gå-på-mod og deres tilgang til hinanden og samfundet generelt. Visuelt vil du kunne se forskel på vores linjer i deres ”uniformer” – når man er en del af en linje på

Søndbjerggård – repræsenterer man den også ved sin påklædning.

Vi vil også vise vores faglighed i ”vores produkt” – det vi leverer til vores samarbejdskommuner vil være af høj faglig kvalitet og vil være i tråd med nyeste lovgivning og krav. Vi vil kontinuerligt dygtiggøre os på alle parametre.

Vil du vide mere?

Faglighed
Udfyld nedenstående formular og tryk send, så vender vi hurtigst muligt tilbage på din henvendelse.