Søndbjerggård

Søndbjerggård er et praktisk erhvervsrettet bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud der henvender sig til elever som bl.a. får bevilget en STU, hvor den enkelte har lyst til at dygtiggøre sig indenfor én af følgende tre linjer:

Landbrug, dyr og have/anlæg

Køkken, ernæring og service

Butik, bæredygtighed og kunsthåndværk

målgruppe

Søndbjerggård henvender sig til unge med særlige behov, ofte med en ujævn kognitiv profil som svinger mellem at ligge nederst i normalområdet til let mental retardering (75 – 50 på skalaen), eller har en adfærd tilsvarende. Dertil ses ofte tillægsdiagnoser som fx ADHD, ASF eller andet. Søndbjerggård henvender sig bl.a. til unge som får bevilget en STU, hvor den enkelte har lyst til at dygtiggøre sig indenfor én af følgende tre erhvervsrettede linjer:

Desuden er der rig mulighed for dagsbeskæftigelse jf. SEL §§ 103 og 104 og herudover forløb jf. LAB med det fokus jobcentret vurderer nødvendigt.

Formålet med STU på Søndbjerggård er at elever med særlige behov opnår personlige, faglige og sociale kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, herunder individuel og målrettet afklaring i forhold til beskæftigelse på arbejdsmarkedet eller evt. videre uddannelse.
Desuden er rammerne for STU og/eller ophold på Søndbjerggård således:

  • Eleven er mellem 16 og 25 år ved indskrivning
  • Der kan ikke være et aktivt misbrug af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer, ligesom vedkommende ikke kan være i behandling for samme
  • Eleven skal vurderes at kunne indgå og i nogen grad at kunne bidrage til fællesskabet på Søndbjerggård
  • Der kan ikke være udadreagerende adfærd hos eleven