Ungdomshøjskolen Søndbjerggård

Opholdssted – STU – Beskæftigelse

For unge fra 16 til 30 år

1

Om Søndbjerggård

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård – Opholdssted, STU, Beskæftigelse er et opholdssted og en ungdomshøjskole for unge i alderen 16 til 30 år med psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer. Fx kan det være unge med ADHD, autisme, angst, personlighedsforstyrrelser eller unge der fx har udviklet skolevægring.

Der er plads til 18 unge på Søndbjerggård – der er ledige pladser – ring for en uforpligtende snak.

2

Målgruppe & Kerneopgave

Søndbjerggårds målgrupper rummer en bred vifte indenfor det socialpsykiatriske område, bl.a. autisme, omsorgssvigt, tvangstanker/handlinger, depression, ADHD, tilknytningsforstyrrelser m.fl. Vi oplever desuden succes med de unge som har udviklet skolevægring.

Søndbjerggårds kerneopgave er at hjælpe vores elever til et så selvstændigt liv som muligt. Dette ved at have fokus på at kunne begå sig i fællesskabet, at få en bedre forståelse af sig selv, fremtidig bolig og beskæftigelse og den klassiske højskole-lære om dannelse og opdragelse.

3

STU & Beskæftigelse

På Søndbjerggård har eleverne også et dagtilbud medmindre de er i færd med ordinær uddannelse af den ene eller anden art. På Søndbjerggård tilbyder vi STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) som uddannelse. Som beskæftigelsestilbud tilbyder vi beskyttet beskæftigelse eller aktivitets – og samværstilbud – begge bevilget efter serviceloven.

Judge

Lovgivning – sådan optager vi

Unge fra 16 til 18 (23) år

 • Ophold
 • Anbringelse + mulighed for efterværn
 • Aflastning
 • Kontaktpersonsordning

Voksne fra 18 år

 • Midlertidigt ophold
 • Ophold
 • Aflastning
 • Socialpædagogisk støtte – ud af huset

Uddannelse og beskæftigelse

 • STU jf. Lov om særlig tilrettelagt uddannelse
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Forløb – Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

 

Følg os på Instagram, Facebook & LinkedIn

Accounting

Priser

Prisen vurderes konkret og individuelt – og afhængig af indsats jf. lovgivningen. Der er tre takstniveauer for ophold på Søndbjerggård for 2022:

 • Højeste: 40.943 kr. pr. måned
 • Mellemste: 32.754 kr. pr. måned
 • Laveste: 27.022 kr. pr. måned

Ovenstående takster tages der udgangspunkt i – og så justeres det efter den enkelte indsats i henhold til lovgivningen, samt den enkeltes funktionsniveau og støttebehov.

STU/Beskæftigelse: 22.033 kr. pr. måned eller efter aftale afhængig af omfanget.

livsvaerk-baggrund

Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm

 

 CVR 78381310

kontor@soendbjerggaard.dk

stu@soendbjerggaard.dk

henrietterud@soendbjerggaard.dk

Kontoret 8.00 - 15.00
9787 5011