Ungdomshøjskolen Søndbjerggård

Opholdssted – STU – Beskæftigelse

For unge fra 16 til 30 år

1

Om Søndbjerggård

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård – Opholdssted, STU, Beskæftigelse er et opholdssted og en ungdomshøjskole for unge i alderen 16 til 30 år med psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer. Fx kan det være unge med ADHD, autisme, angst, personlighedsforstyrrelser eller unge der fx har udviklet skolevægring.

Der er plads til 18 unge på Søndbjerggård – der er ledige pladser – ring for en uforpligtende snak.

2

Målgruppe

Søndbjerggård er godkendt til unge fra 16 til 30 år med en psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer fx autisme, omsorgssvigt, personlighedsforstyrrelse, ADHD, OCD, angst, depression og/eller andre socialpsykiatriske vanskeligheder – herunder skolevægring.

Søndbjerggård henvender sig til en bred gruppe indenfor det socialpsykiatriske område. Målgruppen begrænses ikke af diagnoser.

Visitationen handler primært om den unge passer ind i huset ud fra adfærd, funktionsniveau og historik. Unge i misbrug kan optages på Søndbjerggård, dog med forventning om aktivt at samarbejde om misbrugsbehandling.

Søndbjerggård modtager ikke unge med udadreagerende adfærd.

3

STU & Beskæftigelse

På Søndbjerggård har eleverne også et dagtilbud medmindre de er i færd med ordinær uddannelse af den ene eller anden art. På Søndbjerggård tilbyder vi STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) som uddannelse. Som beskæftigelsestilbud tilbyder vi beskyttet beskæftigelse eller aktivitets – og samværstilbud – begge bevilget efter serviceloven.

Judge

Lovgivning – sådan optager vi

Unge fra 16 til 18 (23) år

 • Ophold
 • Anbringelse + mulighed for efterværn
 • Aflastning
 • Kontaktpersonsordning

Voksne fra 18 år

 • Midlertidigt ophold
 • Ophold
 • Aflastning
 • Socialpædagogisk støtte – ud af huset

Uddannelse og beskæftigelse

 • STU jf. Lov om særlig tilrettelagt uddannelse
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Forløb – Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

 

Følg os på Instagram, Facebook & LinkedIn

Accounting

Priser

Prisen vurderes konkret og individuelt – og afhængig af indsats jf. lovgivningen. Der er tre takstniveauer for ophold på Søndbjerggård for 2022:

 • Højeste: 42.990 kr. pr. måned
 • Mellemste: 34.392 kr. pr. måned
 • Laveste: 28.373 kr. pr. måned

Ovenstående takster tages der udgangspunkt i – og så justeres det efter den enkelte indsats i henhold til lovgivningen, samt den enkeltes funktionsniveau og støttebehov.

STU/Beskæftigelse: 23.135 kr. pr. måned eller efter aftale afhængig af omfanget.

livsvaerk-baggrund

Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm

 

 CVR 78381310

kontor@soendbjerggaard.dk

stu@soendbjerggaard.dk

henrietterud@soendbjerggaard.dk

Kontoret 8.00 - 15.00
9787 5011