STU på Søndbjerggård

Der er mulighed for at tage sit højskole ophold som en STU. Hvor det overordnet gælder om at blive klar til et så selvstændigt voksenliv som muligt. Ca. 50 % af eleverne på Søndbjerggård er på STU.

STU er en individuel uddannelse i et så selvstændigt voksenliv som muligt. Uddannelsen er delt op i tre overordnede dele. Personligt- socialt- og fagligt.
Efter en afklaringsperiode på 12 uger, lægges den endelige uddannelsesplan fast. Senest efter 1 år, evalueres planen og justeres for det næste år.
Uddannelsesplanen er individuel, men en typisk STU på Søndbjerggård kunne se sådan ud:

Fagligt:

 • Forbedre niveau i dansk og matematik, evt. med eksamen i 9. eller 10. klasse
 • Lære at lave egen mad, indkøb mm.
 • I praktik – afklare fremtidig beskæftigelse
 • Lære at styre egen økonomi, lægge budget og bruge netbank

Socialt:

 • Indgå i fælleskabet på skolen og opleve sig som en ressource i fællesskabet
 • Tage initiativ til aktiviteter med jævnaldrende
 • Afklare fritidsinteresser
 • Mødestabilitet

Personligt:

 • Få forståelse for egne muligheder og begrænsninger – selvindsigt
 • Lære at stole på andres opfordringer til at prøve noget nyt
 • Acceptere eget læringstempo
 • Lære ADL
 • Lære at spørge om hjælp
 • Afklare varig boform
 • Lære at benytte offentlig transport

Der er mange andre muligheder for at forme sin STU på Søndbjerggård. Uddannelsesplanen er altid lavet ud fra individuelle ønsker, behov og funktionsniveau.
Undervisningen på Søndbjerggård er formet, så det passer med elevernes STU.