Rekreationsophold

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård tilbyder nu rekreationspladser i op til 6. mdr.

Psykisk sårbare unge, der oplever en forværring i deres psykiske tilstand, har nu mulighed for at komme på Søndbjerggård i en kortere restitutionsperiode.

Der kan være mange grunde til, at man får det værre i en periode. Det kunne fx være i forbindelse med corona og den forandrede hverdag mange oplever, med isolation og manglede støtte. Den unge mangler måske det fællesskab, man plejer at være en del af, og nogen at snakke med omkring alt det der sker. Der kan være andre årsager, pludselige ændringer, livskriser mm. Der skal ikke altid så meget til, før man vælter, når man er ung og psykisk sårbar.

På Ungdomshøjskolen Søndbjerggård har vi mange års erfaring i at hjælpe, støtte og vejlede psykisk sårbare unge. De unge bor på skolen og deltager i undervisning og aktiviteter og ture.

Kreative fag som keramik, tegne, male, glas, syning osv.

Udeliv med kano, kajak, mountainbike, fiskeri, osv.

Praktiske værksteder, træ, metal, haven, osv

Motionshold, gåture, madlavning.

Morgensamlinger og måltider.

Ture til ind- og udland i skolens egen bus.

Og meget meget mere.

Alt sammen med det overordnede mål at gøre de unge klar til et selvstændigt voksenliv.

Når man er elev på Søndbjerggård, er det en del af opholdet at deltage i undervisningen.

Unge på et rekreationsophold er her med det formål at komme til hægterne igen og tilbage til tidligere funktionsniveau. Derfor er undervisning, aktiviteter, måltider osv. et tilbud som de kan deltage i hvis de har energi og lyst til det.

I et trygt overskueligt højskolemiljø, får de mulighed for at komme til kræfter, ved at lave ting de har interesse for. Her er kompetente personaler omkring dem, der kan støtte og vejlede dem. Nogen de kan snakke med og nogen at være sammen med – de er ikke alene. Samtidig skal de ikke tænke på at få spist, lavet mad, købt ind, medicin, og lignende. Der er struktur omkring dem og de kan bruge deres energi på at komme sig.

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård er et § 107 godkendt opholdssted, for psykisk sårbare unge mellem 18 og 30 år. Eleverne er stille unge, der har det svært med at være social og at være i større forsamlinger. Unge med diagnoser i den lette ende af det psykiatriske spekter. Fx autisme, udviklingsforstyrrelse og personlighedsforstyrrelse. Der er ca. 16 unge på skolen, så det er et lille og overskueligt miljø.

Prisen for et rekreationsophold: 34.331 kr. + kost og logi 6181 kr. i alt 40.512 kr. pr måned

Et rekreationsophold kan max. være 6 måneder.

Er du interesseret i ovenstående tilbud kontakt skolen.

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård – 97875011 – 29927035.

STU@soendbjerggaard.dk

livsvaerk-baggrund

Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm

 

 CVR 78381310

kontor@soendbjerggaard.dk

Kontoret 8.00 - 15.00
9787 5011