Persondata


Den 25. maj 2018 trådte EU´s persondataforordning i kraft.

På Søndbjerggård er der udarbejdet datapolitikker, der skal sikre en korrekt og forsvarlig opbevaring af persondata. Så alle involverede, kan føle sig trygge og så gældende lovgivning overholdes.

Du kan læse mere her

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte Søndbjerggårds dataansvarlig hvis du vil vide mere