Målgruppen

Søndbjerggårds målgruppe

Søndbjerggård er godkendt til unge fra 16 til 30 år med en psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer fx autisme, omsorgssvigt, personlighedsforstyrrelse, ADHD, OCD, angst, depression og/eller andre socialpsykiatriske vanskeligheder – herunder skolevægring.

Søndbjerggård henvender sig til en bred gruppe indenfor det socialpsykiatriske område. Målgruppen begrænses ikke af diagnoser. Visitationen handler primært om den unge passer ind i huset ud fra adfærd, funktionsniveau og historik.

Unge i misbrug kan optages på Søndbjerggård, dog med forventning om aktivt at samarbejde om misbrugsbehandling. Søndbjerggård modtager ikke unge med udadreagerende adfærd.

En del af vores elever er så selvhjulpne, at de undervejs i opholdet hos os, bliver klar til at flytte i udslusning

livsvaerk-baggrund

Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm

 

 CVR 78381310

kontor@soendbjerggaard.dk

stu@soendbjerggaard.dk

henrietterud@soendbjerggaard.dk

Kontoret 8.00 - 15.00
9787 5011