Målgruppen

Målgruppen

Vores tilbud henvender sig til en bred gruppe af unge indenfor det psykiatriske område, som på den ene eller anden måde er gået i stå i livet og har brug for støtte til at træde ind i voksenlivet.  Det kan f.eks. være med diagnoser indenfor:

– autismespektret

– personlighedsforstyrrelser

– ADHD, ADD, GUA, NLD

 

Vores målgruppe begrænses ikke udfra diagnoser, da vi har en bred og mangeårig erfaring indenfor mange forskellige diagnoser. Det  handler primært om, hvorvidt den unge passer ind udfra personligheden. En bred og generel betegnelse for vores målgruppe er “psykisk sårbare.”

Vore unge er de lidt stille, forsigtige, indadvendte og sårbare typer. Selv de elever vi har med ADHD diagnoser, er relativt dæmpede. Vi kan ikke rumme  elever, som er udadreagerende.

Vi modtager ikke elever, som har et aktivt misbrug, medmindre eleven ønsker at afslutte det, og det er i et omfang, vi vurderer vi kan hjælpe med. Det vil typisk være, når f.eks. hash har været brugt som selvmedicinering.

Vore elever kan også have psykiatriske diagnoser, men i en mild grad. Vi har derfor ikke – og ønsker ikke at få – unge i den tunge ende af det psykiatriske spektrum.

En del af vore unge er så selvhjulpne, at de undervejs i opholdet hos os, bliver klar til at flytte i udslusning.

Samlet set er vores målgruppe de stille, sårbare unge som har forskellige diagnoser og udfordringer, men som er i den lette ende af skalaen. Fælles for dem er, at de har svært ved at være sociale og ved at være sammen med for mange mennesker ad gangen.

 

livsvaerk-baggrund

Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm

 

 CVR 78381310

kontor@soendbjerggaard.dk

Kontoret 8.00 - 15.00
9787 5011