Målgruppen

Søndbjerggårds målgruppe

Søndbjerggård er godkendt til unge fra 16 til 30 år med en psykiatrisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer fx autismespektrum forstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt, personlighedsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, tvangstanker/handlinger, angst, depression og/eller andre socialpsykiatriske vanskeligheder – herunder skolevægring.

Søndbjerggård henvender sig til en bred målgruppe indenfor det socialpsykiatriske område.

Målgruppen begrænses ikke af diagnoser, da Søndbjerggård har en bred og mangeårig erfaring på området. Visitationen handler primært om den unge passer ind i huset ud fra adfærd, funktionsniveau og historik. Søndbjerggård modtager ikke unge med udadreagerende adfærd.

Vi modtager ikke elever som har et aktivt misbrug, medmindre eleven ønsker at afslutte det og det er i et omfang, vi vurderer vi kan hjælpe med. Det kan fx være når hash har været brugt som selvmedicinering.

En del af vores elever er så selvhjulpne, at de undervejs i opholdet hos os, bliver klar til at flytte i udslusning

livsvaerk-baggrund

Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm

 

 CVR 78381310

kontor@soendbjerggaard.dk

stu@soendbjerggaard.dk

henrietterud@soendbjerggaard.dk

Kontoret 8.00 - 15.00
9787 5011