Livsværk

LIVSVÆRK

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård blev oprettet af KFBU i 1985. KFBU ændrede i 2014 navn til LIVSVÆRK.

LIVSVÆRK blev stiftet i 1898 af fængselspræsten Siegfried Nissen, som ikke kunne acceptere den tids brutale behandling af kriminelle – ofte fattige – børn. Han tog personligt initiativ til at finde private hjem og til at oprette institutioner for kriminelle børn, så der var et alternativ til arresthusene. Vi hed dengang ’Kristelig Forening for offentlig tiltalte og straffede Børns Redning.’

Der kom hurtigt andre institutioner for udsatte børn og unge til, for eksempel børnehjem og lærlingehjem. Der var også børnehaver for børn af enlige mødre – dengang var det jo ret alvorligt at få børn uden for ægteskab.

I takt med, at samfundet ændrede sig, og børn og unges behov ændrede sig, har LIVSVÆRK’s institutioner også flyttet sig. Vi har taget nye områder op, og vi har nu f.eks. også institutioner for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse, aspergers, personlighedsforstyrrelser, tourettes, skizofreni mv. Vi har også udvidet med en institution, som arbejder med fokus på familiepleje. Vi har stadig forskellige typer af hjem for børn, som ikke kan bo hjemme, fordi deres forældre ikke har mulighed for at tage sig af dem.

Vi har bevaret vores vuggestue og børnehave, og de opfylder vores formål ved at arbejde ud fra vores menneskesyn, for eksempel med inklusion.

Vores fokus er altid på at styrke udsatte børn og unges liv og muligheder. Ikke bare i den øjeblikkelige situation, men også i hele deres fremtidige liv. LIVSVÆRK er kendetegnet ved en meget bevidst faglighed, og den faglige forankring af det pædagogiske og psykologiske grundlag og gode kvalitetssikringssystemer, styrker medarbejdernes refleksion. Men først og fremmest møder den enkelte medarbejder det enkelte barn og unge menneske i øjenhøjde og ser netop hans eller hendes særlige væsen.

Læs mere om LIVSVÆRK

livsvaerk-baggrund

Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm

 

 CVR 78381310

kontor@soendbjerggaard.dk

stu@soendbjerggaard.dk

henrietterud@soendbjerggaard.dk

Kontoret 8.00 - 15.00
9787 5011