Kvalitet og kendetegn

En del af LIVSVÆRK

Søndbjerggård er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK, der har mere end 120 års erfaring i at udvikle sociale aktiviteter og tilbud, og hver dag arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for børn i foreningens daginstitutioner og udsatte børn, unge, voksne og familier i Danmark. LIVSVÆRK er en non-profit organisation, der består af en række selvejende institutioner og tilbud, hvor LIVSVÆRK’s hovedkontor understøtter organisationsdrift og udvikling af aktiviteter.

Vi møder det enkelte menneske med afsæt i ”mennesket først”. Vores afsæt indebærer, at vi ser det enkelte menneskes særlige egenskaber og unikke muligheder og er overbeviste om, at vi har en personlig forpligtelse for vores medmennesker uanset deres baggrund og livssituation.

 

Kvalitet og kendetegn

At være en del af LIVSVÆRK forpligter og betyder, at vi arbejder ud fra en ramme der:

• Leverer kvalitet i opgaveløsningen
• Har faglige netværk på leder- og medarbejderniveau
• Understøtter kompetente frivillige bestyrelser
• Skaber genkendelighed på tværs af institutioner
• Deler viden på tværs af institutioner

Vores hverdag er kendetegnet ved:

  • Klare værdier og faglighed
  • Udvikling og kvalitet
  • Stærkt netværk
  • Sikker økonomisk drift
  • Rådgivning om HR og jura
  • Rådgivning om byggesager

 

livsvaerk-baggrund

Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm

 

 CVR 78381310

kontor@soendbjerggaard.dk

stu@soendbjerggaard.dk

henrietterud@soendbjerggaard.dk

Kontoret 8.00 - 15.00
9787 5011