Historie

Søndbjerggårds bygninger har siden 1917 skabt rammerne for flere forskellige aktiviteter. KFBU (nu LIVSVÆRK) fik overdraget Søndbjerg Børnehjem den 1. april 1976, hvorefter Søndbjerg Børnehjem eksisterede som børnehjem med undervisning frem til den 27. juni 1984.

Forhenværende administrationschef i LIVSVÆRK, Svend Nørbjerg skriver om oprettelsen af Ungdomshøjskolen Søndbjerggård:

”I september 1984 henvendte to bestyrelsesmedlemmer, Birgitte Jacobsen og Anna Jespersen, fra Tølløse Børne- og ungdomspension sig til LIVSVÆRK om hjælp med etableringen af et sted for unge, der efter endt ophold på “Tølløse” eller anden behandlingsinstitution skulle udskrives til et sted, hvor de kunne blive optrænet i at klare sig selv.”

LIVSVÆRK havde på daværende tidspunkt ledige lokaler på Thyholm, idet det tidligere Søndbjerg Børnehjem var blevet lukket med udgangen af marts 1984.

I efteråret 1984 blev der afholdt et møde på foreningens kontor i Rosengården med forstander Niels Larsen – Tølløse Børne- og ungdomspension. Niels Larsen mente, at mange af hans elever ville have gavn af et højskoleophold, men da en normal højskole var for stort et miljø til de psykisk udfordrede elever var tanken, at etablere en lille ungdomshøjskole. Her skulle der både undervises i normale højskolefag og i fag der gik ud på, at gøre eleverne egnede til at klare en selvstændig tilværelse i egen bolig.

Efter flere forhandlinger med det daværende Ringkøbing Amt fik højskolen i juli 1985 en foreløbig godkendelse efter Bistandslovens § 19, stk. 2.

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård kunne således tage imod sine første elever fra den 1. september 1985 under ledelse af Jette Præstegård der kom fra en stilling som socialrådgiver på Tølløse Børne- og ungdomspension. Efter vedtægten kom bestyrelsen til at bestå af fem medlemmer, tre udpeget af LIVSVÆRK, og to af bestyrelsen for Tølløse Børnehjem.

Forstander Niels Larsen fungerede i de første år som konsulent for ungdomshøjskolen, ligesom de fleste elever der blev optaget, havde haft en tilknytning til Tølløse.

Efter forstander Niels Larsens død, blev kontakten til Tølløse Børne- og ungdomspension mindre, således at Ungdomshøjskolen i dag optager elever fra hele landet inklusiv Grønland og Færøerne. Vedtægten blev ændret, så bestyrelsen kom til at bestå af 4 medlemmer udpeget af LIVSVÆRK og 1 af Thyholm (nu Struer) kommune.

I dag udpeger Struer Kommune ikke længere medlemmer til bestyrelsen.

livsvaerk-baggrund

Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm

 

 CVR 78381310

kontor@soendbjerggaard.dk

stu@soendbjerggaard.dk

henrietterud@soendbjerggaard.dk

Kontoret 8.00 - 15.00
9787 5011