Om skolen – Højskole og opholdssted

Søndbjerggård er et socialpædagogisk opholdssted. Vi tror på højskoletanken, og driver opholdsstedet som en Ungdomshøjskole.

Eleverne på Søndbjerggård ikke kun er på højskole, men er her fordi de har brug for socialpædagogisk støtte.

Søndbjerggård er en Ungdomshøjskole, for psykisk sårbare unge i alderen 17-30 år

Der er ca. 16 elever på højskolen.

Vi er godkendt efter servicelovens § 107 og servicelovens § 66 stk 1 nr 6

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård er en højskole, der laver almindelige højskole ting.

Eleverne på Søndbjerggård er psykisk sårbare unge, derfor er det en lille skole med ca. 16 elever. Fælles, for alle, er at der er brug for forudsigelighed og struktur, så hverdagen er lagt i rimelig faste rammer.

Vi ved, at alle unge, der kommer her, har særlige psykiske vanskeligheder.
Vi anerkender at alle mennesker er forskellige, men ligeværdige.
Vi vil gerne støtte, undervise og afklare de unge, der har det svært, men stiller også krav og giver tilbud, helt som til andre unge mennesker.

Da du er kommet her efter eget ønske, forventer vi, at du vil deltage aktivt i vore tilbud og derved udvikle dig til glæde for dig selv og andre.

Hvis dine psykiske problemer vokser dig over hovedet, vil vi naturligvis skaffe dig lægelig, psykiatrisk eller psykologisk bistand.
Vi ved og anerkender, at disse eksperter kan støtte og hjælpe. Skolen har tilknyttet en læge og psykoterapeut, der er ansvarlig for medicin og hvor der er mulighed for samtaler.

Vi ved, at hver gang du klarer en opgave eller tager imod et tilbud, lærer du noget, som kan give dig personlig sejr, en sejr som er med til at danne grundlag for et bedre liv sammen med andre.
Vi ønsker, at du får de samme oplevelser som andre unge, der tager på højskole.

Vi ved, at din egen indsats er helt afgørende for, at du får et godt resultat af opholdet her.
Vi kan ikke gøre indsatsen for dig men vi kan berede en god og en farbar vej til den sejr, som personligt er din.

huset_stor