Om os

Om skolen

Søndbjerggård er et socialpædagogisk opholdssted. Vi tror på højskoletanken, og driver opholdsstedet så højskoleagtigt som muligt. Vi ved at eleverne på Søndbjerggård ikke kun er på højskole, men er her fordi de har brug for socialpædagogisk støtte.

Søndbjerggård er en Ungdomshøjskole, for psykisk sårbare unge i alderen 18-30 år

Der er ca. 16 elever på højskolen.

Vi er godkendt efter servicelovens § 107

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård er en højskole der laver almindelige højskole ting. Eleverne på Søndbjerggård er psykisk sårbare unge, derfor er det en lille skole med ca 16 elever. Fælles, for alle, er at der er brug for forudsigelighed og struktur, så hverdagen er lagt i rimelig faste rammer. Skolen må ikke forveksles med en ungdomspension, en behandlingsinstitution eller en psykiatrisk afdeling.

Vi ved, at alle unge, der kommer her, har eller har haft særlige psykiske vanskeligheder.
Vi anerkender at alle mennesker er forskellige, men ligeværdige.
Vi vil gerne støtte, undervise og afklare de unge, der har det svært; men vi må understrege, at vi ikke er en psykiatrisk afdeling, hvor den enkelte kan få en terapeut.
Vi stiller derfor krav og giver tilbud, helt som til alle andre unge mennesker.

Da du er kommet her efter eget ønske, forventer vi, at du vil deltage aktivt i vore tilbud og derved udvikle dig til glæde for dig selv og andre.

Hvis dine psykiske problemer vokser dig over hovedet, vil vi naturligvis skaffe dig lægelig, psykiatrisk eller psykologisk bistand.
Vi ved og anerkender, at disse eksperter kan støtte og hjælpe.

Vi ved, at hver gang du klarer en opgave eller tager imod et tilbud, lærer du noget, som kan give dig personlig sejr, en sejr som er med til at danne grundlag for et bedre liv sammen med andre.
Vi ønsker, at du får de samme oplevelser som andre unge, der tager på højskole.

Vi ved, at din egen indsats er helt afgørende for, at du får et godt resultat af opholdet her.
Vi kan ikke gøre indsatsen for dig men vi kan berede en god og en farbar vej til den sejr, som personligt er din.

 

livsvaerk-baggrund

Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm

kontor@soendbjerggaard.dk

Kontoret 8.00 - 15.00
9787 5011