Om Søndbjerggård – højskole og opholdssted

Søndbjerggård er et socialpædagogisk/socialpsykiatrisk opholdssted. Vi tror på højskoletanken, og driver opholdsstedet som en ungdomshøjskole. Eleverne på Søndbjerggård er ikke kun på højskole, men er her fordi de har brug for socialpædagogisk støtte.

Der er 16-18 elever på højskolen. Eleverne på Søndbjerggård er unge med en psykisk funktionsnedsættelse, derfor er det en lille skole og dermed et lille opholdssted. Fælles for alle er, at der er brug for forudsigelighed, struktur og støtte til dagligdagens gøremål mm.

Vi anerkender at alle mennesker er forskellige, men ligeværdige. Vi støtter, underviser og afklarer vores elever og stiller samtidig relevante krav og giver tilbud – helt som til andre unge mennesker. Vi forventer du deltager aktivt i vores hverdag og derved udvikler dig – dette til sikring af dig, dit netværk og din fremtid.

Hvis dine udfordringer vokser dig over hovedet, vil vi naturligvis skaffe dig lægelig, psykiatrisk eller psykologisk bistand. Vi ved og anerkender, at disse eksperter kan støtte og hjælpe. Søndbjerggård har tilknyttet en læge og psykoterapeut, der er ansvarlig for medicin og hvor der er mulighed for samtaler, psykoedukation og/eller hjælp til selvhjælp. Vi ved at hver gang du klarer en opgave eller tager imod et tilbud, lærer du noget som kan give dig en personlig sejr – en sejr som er med til at danne grundlag for et bedre liv sammen med andre. Vi ønsker, at du får tilsvarende oplevelser som andre unge, der tager på højskole. Vi ved, at din egen indsats er helt afgørende for, at du får et godt resultat af opholdet her. Vi kan ikke gøre indsatsen for dig, men vi kan forberede en god og en farbar vej til den sejr, som personligt er din.

Som udgangspunkt bor eleverne på Søndbjerggård. Der er enkelte dagelever der tager bus/tog, selv kommer i bil eller bliver hentet af personalet. De fleste elever bor på deres eget værelse på elevgangen. Værelserne er møbleret og har egen internetadgang. To til tre elever deler toilet og bad.

I tilknytning til skolen findes et par udslusningsboliger. Herudover er der 2 lejligheder på skolen og et lille hus for enden af haven. Her er mulighed for mere selvstændig botræning, når man er klar til det. Alle elever får tildelt en vaskedag, vasker selv sit tøj, og har ansvaret for rengøring af eget værelse.

Eleverne, der bor på skolen, spiser alle måltider på skolen, mens dem der bor i udslusning selv har ansvaret for nogle af måltiderne.

De fleste elever på Søndbjerggård har tidligere oplevet ikke at være en del af et fællesskab og profiterer derfor af et højskoleophold. Alle elever på Søndbjerggård har særlige behov og vi tager så mange individuelle hensyn som muligt, for at få den enkelte med i fællesskabet.

huset_stor