Kursus

Den daglige undervisning på Søndbjerggård er bygget op som Kursusforløb. På den måde kan vi opretholde en tydelig struktur, en ensartet undervisning og et målbart resultat. Alt foregår naturligvis i et ressourcefokuserende og anerkendende miljø, hvor dialog og gensidige respekt er en selvfølge.
Eleverne kan komme på kurser i så forskellige ting som køkken, idræt, smykkefremstilling, revisor, ski og mange andre ting. Kurser som giver kompetencer til et selvstændigt voksenliv og kurser som kan være med til at give en afklaring af hvad eleven er god til og evt. vil arbejde videre med.
Kursusforløbene er inddelt som følger.

Del 1: ”Man får kendskab til og bliver undervist” 
Er beregnet på, at man ”snuser” til det overordnede Kursusforløb. Det er her man skal undersøge, om det lever op til de forventninger man måtte have. På den måde er man helt afklaret, inden man begiver sig i gang med 2. og 3. del. Kursusdelen kan ikke afbrydes før man er igennem hele forløbet.

Del 2: ”Man oparbejder viden om, og benytter aktivt erfaringerne fra Del 1”
Er beregnet på, at man nu er afklaret omkring valg af Kursusforløb, og klar til at blive ”udlært” Man tager aktivt del i undervisningen, og sættes ind i alt det, der er relevant, for at kunne blive ”udlært” og evt. gå videre med Del 3. Kursusdelen kan ikke afbrydes, før man er igennem pensum for Del 2.

Del 3: ”Man opnår erfaring i, og tager selv del i undervisning af andre”
Er den afsluttende del, hvor man øver de færdigheder man tilegnede sig på Del 2, samt bliver bekendt med de finesser og detaljer der måtte være aktuelle for det valgte Kursusforløb. Man afslutter Del 3 med en eksamen. Kursusdelen kan ikke afbrydes før man er igennem pensum for del 3. Der kan dog dispenseres for eksamen.

Til hver kursusdel 1,2 og 3 medfølger en beskrivelse, der også fungerer som tjekliste, over de emner der skal gennemgås, før man har afsluttet forløbet. Det er den kursusansvarlige, der sammen med kursisten, afkrydser tjeklisten, når et emne er tilfredsstillende afsluttet.

Efter hvert afsluttet forløb, laver den kursusansvarlige en evaluering, der klart tilkendegiver, hvor kursuseleven er henne, rent fagligt, i forhold til det netop afsluttede forløb. Dette i erkendelse af, at ikke alle afslutter med ønsket resultat.

Man har typisk to kurser ad gangen i 4-12 uger alt efter indhold, kalender og behov.

Et kursus tirsdag og et andet onsdag. (se ugeskema)

Her er eksempler på hvilke kurser der kan være:

Pedel
Et kursus hvor du lærer at klare de mest almindelige opgaver i egen bolig.

Gartner
Her lærer du lidt om have. Herunder bede og urtehave

Transportchef
Et kursus hvor du lærer at benytte offentlig transport, og læse køreplaner

Køkkenchef
Et kursus i madlavning

Rengøringschef
Et kursus, hvor du lærer at gøre rent

Revisor
Her får du indblik i egen økonomi, samt lærer om netbank

Fagkurser
Her får du udvidet kendskabet til dansk, engelsk og matematik

Bolschemager
Her får du hemmeligheden bag bolschekogning m.m.

Knivmager
Her skal du både lære at smede og arbejde i træ, for at fremstille din egen kniv

Og mange mange andre er under udarbejdelse:

Personlig hygiejne
Apoteker
Krop og sjæl
Små maskiner
Motorlære
Gentleman
Kæledyr
Havfrue
Livshistorie
Fiskeri
Kajak
Sejlads
Naturkendskab
Skikursus
Ridning
Kreativit værksted
Middelalderstøbning
Keramiker
Julesmåkager
Bootcamp
Idræt og mindfullness
Foto
Hverdagschef

Vi laver hele tiden nye kurser efter ønsker og behov. Seneste eksempel er et kursus om Ulve og hunde

 

Kursus eksempler

Køkkenchef modul 1

KREA SY OG DESIGN

Naturkendskab 1

Revisor del 1

 

livsvaerk-baggrund

Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm

 

 CVR 78381310

kontor@soendbjerggaard.dk

Kontoret 8.00 - 15.00
9787 5011