Oplysningspligt


 

 

Opfyldelse af oplysningspligt

 

1.                Baggrund og formål

 

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård prioriterer databeskyttelse højt. Medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere skal kunne føle sig trygge ved, at personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse. Nedenfor kan ses, hvordan oplysningspligten opfyldes over for medarbejdere og andre, dvs. elever og deres pårørende og kontaktpersoner hos samarbejdspartnere.

 

 

 

2.                MEDARBEJDERE (PERSONALEADMINISTRATION)

 

Velkommen til Søndbjerggård

 

Søndbjerggård vil indsamle og behandle personoplysninger om dig, som led i din ansættelse på Søndbjerggård i overensstemmelse med nærværende Privatlivspolitik for medarbejdere.

 

Oplysningspligt

 

Når Søndbjerggård indsamler og behandler personoplysninger om medarbejdere og jobansøgere mv., er Søndbjerggård forpligtet til at oplyse om:

 

(a) Formålene med den behandling og grundlaget for behandlingen

 

Søndbjerggård vil indsamle og behandle personoplysninger om dig, der er nødvendige som led i administrationen af din ansættelse hos Søndbjerggård.

 

Det drejer sig bl.a. om følgende formål

 

 

(b) Hvilke kategorier af personoplysninger, der er tale om, herunder

 

(c)   Grundlaget for behandlingen af personoplysninger og de legitime interesser, som forfølges af Søndbjerggård, når behandlingen er baseret på interesseafvejning

 

 

(d)   Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

 

 

(e)   Hvor det er relevant; at Søndbjerggård agter at overføre personoplysninger til et tredjeland og grundlaget for en sådan overførsel

 

(f)   Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret – eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge opbevaringsperioden

 

(g)   Retten til at anmode Søndbjerggård om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dine oplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet

 

(h)   Når behandling er baseret på dit samtykke; retten til at trække det tilbage på ethvert tidspunkt (uden at dette berører lovligheden af behandling baseret på samtykket inden det blev trukket tilbage)

 

(i)    Retten til at klage til Datatilsynet

 

(j)   Om meddelelse af personoplysninger er lovpligtig eller i øvrigt et krav i henhold til en kontrakt eller for at indgå i en kontrakt, og om du har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger

 

(k)   Om der er automatiske afgørelser, herunder profilering og meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig

 

Disse oplysninger vil i de fleste tilfælde være tilgængelige via vores ”Sådan behandler vi personoplysninger” på hjemmesiden, i datamappen på kontoret og i dagbogsprogrammets bibliotek, der opfylder oplysningspligten.

 

Spørgsmål og klager

 

Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger bedes du kontakte Søndbjerggård Mads Holm.

 

Kontakt os venligst, hvis du har nogle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.

 

*****

 

Eksempel på samtykke

 

Jeg samtykker til at Søndbjerggård indsamler relevante data i forhold til min ansættelse.

 

Data:

Navn

Adresse

Cpr nr

Straffeattest

Kopi af kørekort

Kontaktinfo til relevant pårørende

Cv

Dokumentation for uddannelse, tidligere beskæftigelse samt udtalelser fra tidligere arbejdsgiver

Skat

Kopi af pas og sygesikring

 

 

 

 

Jeg samtykker til, at Søndbjerggårdmå bruge mine medarbejderbilleder, herunder portræt- og situationsbilleder, i informationsmateriale på hjemmesiden og i foldere, i jobopslag mv. for at profilere og markedsføre de ydelser, Søndbjerggårdløser. Samtykket gælder under din ansættelse hos Søndbjerggårdsamt efter endt ansættelsesforhold.

 

 

Jeg er informeret om, at samtykket er afgivet frivilligt, at jeg kan afvise at give mit samtykke, uden at dette har indflydelse på din ansættelse, og at jeg til enhver tid har ret til at trække mit samtykke tilbage.

 

Sted:

Dato:

 

[Navn]

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

3.                Elever

 

Søndbjerggård vil indsamle og behandle personoplysninger om dig som led i Søndbjerggård s varetagelse af sine opgaver med tilbud til borgere efter aftale med anvisende kommune.

 

Oplysningspligt

 

Når Søndbjerggård indsamler og behandler personoplysninger om borgere, er Søndbjerggård forpligtet til at oplyse om:

 

(a) Formålene med den behandling og grundlaget for behandlingen

 

SøndbjerggårdU vil indsamle og behandle personoplysninger om borgere for at varetage følgende formål

 

(b) Hvilke kategorier af personoplysninger, der er tale om, herunder

 

(c)   Grundlaget for behandlingen af personoplysninger og de legitime interesser, som forfølges af Søndbjerggård, når behandlingen er baseret på interesseafvejning

 

 

(d)   Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

 

 

(e)   Hvor det er relevant; at Søndbjerggård agter at overføre personoplysninger til et tredjeland og grundlaget for en sådan overførsel

 

(f)   Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret – eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge opbevaringsperioden

 

 

(g)   Retten til at anmode Søndbjerggård om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dine oplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet

 

(h)   Når behandling er baseret på dit samtykke; retten til at trække det tilbage på ethvert tidspunkt (uden at dette berører lovligheden af behandling baseret på samtykket inden det blev trukket tilbage)

 

(i)    Retten til at klage til Datatilsynet

 

(j)   Om meddelelse af personoplysninger er lovpligtig eller i øvrigt et krav i henhold til en kontrakt eller for at indgå i en kontrakt, og om du har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger

 

(k)   Om der er automatiske afgørelser, herunder profilering og meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig

 

Disse oplysninger vil i de fleste tilfælde være tilgængelige via vores ”Sådan behandler vi personoplysninger” på hjemmesiden, der opfylder oplysningspligten.

 

Spørgsmål og klager

 

Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger bedes du kontakte Søndbjerggård. Mads Holm

 

Kontakt os venligst, hvis du har nogle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.

 

*****

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på samtykke

 

Jeg samtykker til at Søndbjerggård indhenter relevante oplysninger fra kommune, UU, forældre, læge, psykolog, psykiatri, evt kriminalforsorgen, og andre relevante instanser.

Søndbjerggård bestræber sig på kun at indsamle relevante oplysninger.

 

 

Jeg samtykker til, at Søndbjerggård må bruge billeder af mig, der er taget i forbindelse med Søndbjerggård, herunder portræt- og situationsbilleder, til informations- og profileringsformål for Søndbjerggård. Samtykket gælder Søndbjerggård.

 

Jeg er informeret om, at samtykket er afgivet frivilligt, at jeg kan afvise at give mit samtykke, uden at dette har negativ indflydelse på relationen til Søndbjerggård, og at jeg til enhver tid har ret til at trække mit samtykke tilbage.

 

Sted:

Dato:

 

[Navn]

 

 

 

4.                Andre (kontaktpersoner mv.)

 

Søndbjerggård vil indsamle og behandle personoplysninger om dig som led i Søndbjerggårds varetagelse af driftsformål og kontakt til leverandører mv.

 

Oplysningspligt

 

Når Søndbjerggård indsamler og behandler personoplysninger om kontaktpersoner mv., er Søndbjerggård forpligtet til at oplyse om:

 

(a) Formålene med den behandling og grundlaget for behandlingen

 

Søndbjerggård vil indsamle og behandle personoplysninger om kontaktpersoner for at varetage følgende formål

 

 

(b) Hvilke kategorier af personoplysninger, der er tale om, herunder

 

(c)   Grundlaget for behandlingen af personoplysninger og de legitime interesser, som forfølges af Søndbjerggård, når behandlingen er baseret på interesseafvejning

 

(d)   Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

 

(e)   Hvor det er relevant; at Søndbjerggård agter at overføre personoplysninger til et tredjeland og grundlaget for en sådan overførsel

 

(f)   Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret – eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge opbevaringsperioden

 

(g)   Retten til at anmode Søndbjerggård om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dine oplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet

 

(h)   Når behandling er baseret på dit samtykke; retten til at trække det tilbage på ethvert tidspunkt (uden at dette berører lovligheden af behandling baseret på samtykket inden det blev trukket tilbage)

 

(i)    Retten til at klage til Datatilsynet

 

(j)   Om meddelelse af personoplysninger er lovpligtig eller i øvrigt et krav i henhold til en kontrakt eller for at indgå i en kontrakt, og om du har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger

 

(k)   Om der er automatiske afgørelser, herunder profilering og meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig

 

Disse oplysninger vil i de fleste tilfælde være tilgængelige via vores ”Sådan behandler vi personoplysninger” på hjemmesiden, der opfylder oplysningspligten.

 

Spørgsmål og klager

 

Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger bedes du kontakte Søndbjerggård Mads Holm.

 

Kontakt os venligst, hvis du har nogle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.